Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kaslink Oy, y-tunnus: 1730025-3
Kaslink Foods Oy, y-tunnus: 2950142-3
Kaslink Aito Oy, y-tunnus 2950143-1

Tanssilavantie 10
45610 KORIA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaslink Oy / Eero Niskanen
+358 44 085 5193
eero.niskanen(at)kaslink.fi

Rekisterin nimi

Kaslink Aito -verkkosivut

Rekisterin sijainti

Rekisterin tiedot kerätään tietokantaan, joka on teknisesti suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietokantaan pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu, ja tiedot on määrätty salassa pidettäviksi. Yhteydenottolomakkeelle kirjatut tiedot tallentuvat myös verkkosivun tietokantaan, josta ne poistuvat automaattisesti vuoden kuluttua siitä, kun käyttäjä on lähettänyt lomakkeen.

Rekisteri- ja henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Asiakaspalvelun hoitaminen ja sujuvuus sekä tuotereklamaatioiden käsittely ja hyvitys. Tallennettuja tietoja käytetään, jotta palveluntarjoaja voi vastata käyttäjälle hänen esittämäänsä kysymykseen, palautteeseen tai reklamaatioon.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan käyttäjältä hänen täyttäessään verkkosivulla olevan yhteydenottolomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietokantaan, joka on teknisesti suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietokantaan pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu, ja tiedot on määrätty salassa pidettäviksi. Yhteydenottolomakkeelle kirjatut tiedot tallentuvat myös verkkosivun tietokantaan, josta ne poistuvat automaattisesti vuoden kuluttua siitä, kun käyttäjä on lähettänyt lomakkeen.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö osoitetaan Kaslink Foods Oy:n rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Virheen korjaamispyyntö osoitetaan Kaslink Foods Oy:n rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle.

Evästeet

Evästeet (cookiet) ovat pieniä tekstitiedostoja, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet auttavat muun muassa tunnistamaan laitteesi, kun palaat sivullemme, sekä muistamaan sivustolla tekemäsi valinnat. Lisätietoja evästeistä löydät osoitteesta www.aboutcookies.org.

Tämä verkkosivu toimii evästeiden avulla. Käytämme tällä verkkosivulla evästeitä verkkosivun analysointiin ja kehittämiseen. Voit milloin tahansa kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa johtaa siihen, etteivät kaikki verkkosivumme toiminnot toimi oikein.

Tällä verkkosivulla käytetään myös Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille. Lisätietoa Googlen tietosuojakäytännöistä löydät heidän verkkosivuiltaan.