Kaslink tutki Aito Kaurajuoman hiilijalanjäljen

Kaslink Aito tutkitutti Aito Kaurajuoman hiilijalanjäljen ulkopuolisella asiantuntijalla voidakseen mitata hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tehokkuutta. Yrityksen tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä entisestään ottamalla aiempaa paremmin huomioon tuotannon sivuvirrat ja saapuvien raaka-aineiden pakkausmateriaalit sekä kehittämällä kuluttajapakkausta.

LCA Consultingin tekemän hiilijalanjälkilaskennan mukaan Aito Kaurajuoman hiilijalanjälki, sisältäen yhden litran Aito Kaurajuomaa ja sen tuotepakkauksen, on 0,3 kg CO-ekv/kg. Määrä vastaa noin 1,5 ajettua kilometriä bensiinikäyttöisellä autolla. Laskennassa huomioitiin Aito Kaurajuoman ja tuotepakkauksen elinkaari kehdosta portille ja lisäksi tuotepakkauksen käytöstä poisto, eli kartonkipakkauksen kierrätys.

Kaslinkin toiminta on perustunut ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja kestävään kehitykseen alusta asti, ja ekologinen ajattelutapa kulkee läpi koko tuotantoketjun aina raaka-aineista tuotteiden valmistukseen, pakkauksiin ja logistiikkaan.

–Jotta voimme mitata tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta ja nähdä konkreettisesti, kuinka paljon pystymme pienentämään hiilijalanjälkeä, halusimme mittauttaa lähtötilanteen ulkopuolisella asiantuntijalla, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Susanna Kallio.

Aito Kaurajuoman hiilijalanjälkitutkimuksen toteutti LCA Consulting. Aito Kaurajuoman elinkaari mallinnettiin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmalla, ja myös vaikutusarvioinnin tulokset, eli tuotteen hiilijalanjälkitulokset, laskettiin kyseisellä ohjelmalla. Hiilijalanjäljen laskenta ja selvitys toteutettiin noudattaen soveltaen elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä hiilijalanjälkilaskennan teknistä spesifikaatiota ISO/TS 14067.

Tarkastelu tehtiin rajauksella kehdosta portille ja tuotepakkauksen käytöstä poisto, huomioiden:

  • Kaurajuoman keskeisten ainesosien ja tuotepakkauksen valmistuksen
  • Raaka-aineiden hankinta, ainesosien prosessoinnit ja valmistus sekä kuljetukset toimitusketjussa huomioitiin.
  • Myös energian- ja polttoaineen kulutukset huomioitiin laskennassa.
  • Kaurajuoman valmistusprosessi: energian- ja vedenkulutukset sekä laitteistojen pesukemikaalien käyttö ja valmistus sisällytettiin laskentaan.
  • Tuotepakkauksen End-of-life eli käytöstä poisto -vaihe sisällytettiin laskentaan.